Shop Mobile More Submit  Join Login
About Varied / Professional Member Modjo PahajodjoFemale/Croatia Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Premium Membership
Statistics 2 Deviations 2 Comments 164 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

No favourites yet.

Watchers

No watchers yet.

Activity


This deviant has no recent activity.
Teško je raditi korake na skliskom terenu nekome
tko još niti ne hoda kako treba.
Lako provire svi zlodusi strašni iz nutrine tog
bića.
O ljubavi je dijete željelo pričati. Željelo je dokazati
da je ljubav tu i valjda se nije dobro izrazilo...jer ni
pričati još nije naučilo kako treba.
Malo neznanja, pomiješanog sa traumom lako dozove
sve vrtloge emocija od kojih skloništa nema.
Štoviše, dijete bi se prepustilo vrtlogu, dopustilo mu
uništenje, proždiranje do temelja...Toliko nereda valjda
bi konačno izmorilo tijelo i ono bi se predalo.
Zaspalo bi dijete, kao i svi njegovi zlodusi.

AdCast - Ads from the Community

Comments


:icondpressedsoul:
DpressedSoul Featured By Owner Jan 21, 2013  Hobbyist Photographer
Thank you very much for following my work! :blackrose:
Reply
Add a Comment: